Rekomendacijos saugiam židinio naudojimui

Reguliariai valykite židinį, kaminą ir prieš kūrendami židinį įsitikinkite, kad sklendė atidaryta. Kūrenimui naudokite tik išdžiovintas malkas ir saugokite aplinką nuo atviro ugnies. Visada priežiūrėkite degančią ugnį, o patalpoje privalote turėti veikiantį dūmų detektorių bei gesinimo priemonę.

Rekomendacijos saugiam židinio naudojimui Read More »